Geclusterd wonen

Geclusterd wonen

Antrist Vastgoed heeft het woonconcept ‘geclusterd wonen’ ontwikkeld. Dat is een vorm van wonen in een gemeenschap waarin privéwoningen worden geclusterd rond dezelfde gedeelde ruimte. De voorzieningen zijn op het thema en daarmee op de doelgroep afgestemd. Daarvoor is het noodzakelijk om mensen bij elkaar te zoeken die iets met elkaar delen, dit kan een hobby of een levensvisie zijn. De gedachte achter het woonconcept is dat mensen kleiner gaan wonen, maar daarvoor meer gemeenschappelijke voorzieningen terugkrijgen waarvoor ze zelf verantwoordelijk zijn. Een voorbeeld hiervan is een gedeelde moestuin, een ruimte voor sport en fitness met wellness voorzieningen en een hobby-of atelierruimte. Het gezamenlijk onderhouden van deze betreffende ruimtes vergt dus inzet, maar bevordert ook de gemeenschapszin en de sociale cohesie. Deze voorzieningen mede worden mede bepaald door de doelgroep zelf.

De mens heeft een enorme behoefte aan onderling sociaal contact, ongeacht hun leeftijd. Wij vinden dat in een gemeenschap waarin gezinnen, jongeren en senioren samen leven en zorg dragen voor elkaar, aan ieder zijn behoeften wordt voldaan. Daarbij speelt innovatie een grote rol. Alle woningen zijn levensloopbestendig en voorzien voor domotica, waardoor senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en functioneren. Ook is er in de ontwikkeling van dit project veel aandacht voor natuur en biodiversiteit. Dat betekent dat de constructie en ook de gevels zoveel mogelijk gebouwd zullen worden in materialen van natuurlijke oorsprong. Met deze maatregelen zorgen wij ervoor dat het wooncomplex een relatie aangaat met de omliggende natuur en deze versterkt.

Antrist Vastgoed Antrist Vastgoed

Afbeeldingen afkomstig van: H3 Architecten